Tuesday, August 2, 2011

Fyra generationer

Fyra generationer tillsammans (en är dock fortfarande i magen) - mommo, mamma, jag och lilla Edith som växer och gör sig alltmer påmind om sin existens.

Four generations of ladies, even though one is still unborn. Here am I with my grandmother and mom, and my daughter in my belly.

Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment