Thursday, May 29, 2014

Wednesday, May 28, 2014

Flying to Alabama

...for vacation was fun, exciting and pretty scary, but we made and we are so glad to be here. Now we are just relaxing and waiting for Pappa to get here.


Friday, May 16, 2014

Rachel

Det finns en person i Bibeln jag verkligen kan relatera till, mer än jag någonsin skulle önska. Jag har ofta tänkt på Rakel under de senaste femton månaderna, och förstår alldeles för väl det som beskrivs här:
"Ett rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn, hon vill inte låta trösta sig, eftersom hennes barn inte mer finns till." (Jer. 31:15)

There is one person in the Bible I can relate to more than I ever wanted to. During these last fifteen months I have often thought about Rachel, and understand what is described here all too well:
“A voice is heard in Ramah,
    mourning and great weeping,
Rachel weeping for her children
    and refusing to be comforted,
    because they are no more.” (Jer 31:15)


Friday, May 9, 2014

Our fourth child

Vi har mist ett barn till, det tredje på 15 månader. Lilla Jamie togs ifrån oss nästan innan vi hann börja glädja oss, redan i vecka 8. Sorg läggs till sorg, och vi gråter och klagar och undrar när det här lidandet ska ta slut.
"Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomgår, jag dränker sängen med tårar.
Av sorg är mina ögon förmörkade,
de har åldrats för mina fienders skull." (PS 6)
"Hur länge, HERRE, skall du alldeles glömma mig?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte för mig?
Hur länge skall jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen?" (PS 13)

We have lost another child, the third one in 15 months. Baby Jamie was taken from us in week 8, just as we had dared to start rejoicing over this new life. Grief is added to grief. Once again, we are left crying and lamenting, and wondering when this suffering will be over.
" I am weary with my moaning;
every night I flood my bed with tears;
I drench my couch with my weeping.
My eye wastes away because of grief;
it grows weak because of all my foes." (Psalm 6)
"How long, O LORD? Will you forget me forever?
Will you hide your face from me forever?
How long must I take counsel in my soul
and have sorrow in my heart all the day?" (Psalm 13)
  

Thursday, May 8, 2014

My wife

Look at this beautiful woman I get to spend my life with. Also...look at that kebab.