Monday, August 11, 2014

Höjdpunkt 2

Resans andra höjdpunkt - åtminstone för Ellen - var besöket hos två av våra församlingsmedlemmar, Gary & Deb Simmons, som bor en halvtimme norrut i Oklahoma. De har ett trettiotal kor och ca 8 hästar.

Say cheese Pappa!

Ivar ville inte rida på hästarna, traktorn var mer intressant.

No comments:

Post a Comment