Monday, August 11, 2014

Easter

Det är nästan fyra månader sedan vi hade Finlandsbesök, så det är väl dags att lägga upp lite bilder. Mamma och pappa hade med sig äldsta barnbarnen Ellen och Ivar den här gången. Vi var så glada att få se dem alla. De kom några dagar före påsk och stannade i två veckor.

It's almost four months since the Finns visited us so I guess it's time to put up some pictures. Mom and dad brought their oldest grandkids this time, Ellen (11 years) and Ivar (10). Ivar is also our godson, so we were very excited to have them here and we had lots of fun playing with them. They came a few days before Easter and stayed for two weeks.

Besök vid Matildas grav.
We went to see Matilda's grave and brought fresh flowers and candles according to Finnish tradition.På påskmorgonen hade vi tidig gudstjänst, kl 7, följt av frukost och traditionell "Easter egg hunt". Ellen och Ivar hade roligt och hittade massor med påskägg - tillräckligt för att ta med hem till syskonen.
On Easter morning we had our traditional sunrise service followed by breakfast and Easter egg hunt. This was a new experience for Ellen and Ivar. They had lots of fun and found enough eggs to bring some home for their six siblings (well, five I guess. I don't think the baby got any.) 
Ivar smakar chips gjord av grishud. En riktig delikatess tyckte han. Det gick inte att få Ellen att smaka. Hon vet inte vad hon går miste om.

No comments:

Post a Comment