Saturday, March 9, 2013

Bär varandras bördor..

"Vad ska jag säga till alla som inte förstår: Glöm inte bort mig. Hör av er. Kom på besök. Ge inte upp även om jag är avvisande. Det är nog det svåraste. Att vilja gemenskap och inte klara av den. Att vilja närhet när allt är avstånd." (Lars Björklund)

No comments:

Post a Comment