Tuesday, January 29, 2013

Surgery tomorrow

Surgery is set for tomorrow morning at 8am. It will be long and complicated one, 6-8 hours. Right now Matilda is doing somewhat ok, and they will be working on stabilizing her as much as possible before surgery. The days after surgery will be very much up and down, and we will probably not be updating the blog very. Thank you all for your prayers and concern. We appreciate it very much.

Matildas hjärtoperation är planerad till i morgon kl 08. Operationen är komplicerad och tar 6-8 timmar. Just nu mår hon någorlunda ok, och de kommer att fortsätta att stabilisera henne under natten. Dagarna efter operationen kommer att vara väldigt mycket upp och ner, och vi kommer antagligen inte att uppdatera bloggen väldigt mycket, men vi är tacksamma för alla förböner.

No comments:

Post a Comment