Monday, May 16, 2011

Semester - Pittsburgh

Efter mycket körande och en trevlig resa återkom vi till Butler på lördag eftermiddag. Följande dag firade vi gudstjänt i First Trinity Lutheran Church i Pittsburgh (Weslie hade ledigt, så vi kunde åka vart vi ville). Församlingen har en svensk präst, Eric Andrae, och dennes far Hans tjänstgjorde också i församlingen som emeritas präst. Efteråt blev vi bjudna på lunch av familjen Andrae och hade en jättetrevlig eftermiddag.


Hans är mycket intressad av Finland och dess krig, så han och pappa hade mycket att prata om...
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment