Monday, May 16, 2011

Semester - besök på ubåt

Samtidigt som vi besökte hangarfartyget, hade vi också möjlighet att gå ombord på en ubåt från kalla krigets dagar. Trångt var det. Fattar inte att besättningen kunde stanna ombord 2-3 månader i sträck.


Kryssningsmissil.Periskopet.Bäddar.Någon slags kontrollrum.Torped.
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment