Monday, May 16, 2011

Semester - Ground Zero

Nästan tio år efter attacken mot World Trade Center i New York City håller man fortfarande på att bygger om, så riktigt nära går det inte att komma. Platsen där de två tornen stod kommer att lämnas tomma, så när som två plattor, men runt omkring byggs nya skyskrapor.


Den här skulpturen stod mitt mellan tornen. Den skadades svårt i attacken, men det som finns kvar flyttades till en annan plats.

No comments:

Post a Comment