Sunday, April 28, 2013

Mount Scott

I närheten av Fort Sill finns ett naturreservat där man bl a kan se vilda bisonoxar (tyvärr såg vi inga), och där Mount Scott (751 m ö h) ligger.

No comments:

Post a Comment