Friday, December 21, 2012

Matilda update

Ännu en kontroll hos Dr Bleich i Ft Worth idag. Allt ser fortfarande så bra ut som det kan i det här skedet. Inga tecken på hjärtsvikt, och hon fortsätter att växa och vara aktiv. Vi är tacksamma över de goda beskeden och över att vi ser ut att få fira jul utan ytterligare bekymmer just nu.

We had another appointment with Dr Bleich in Ft Worth. Matilda is still doing pretty good. No signs of heart failure, and she is still very active and growing well. Thanks be to God!

No comments:

Post a Comment