Thursday, December 13, 2012

Matilda update

Ultraljud idag igen, vilket igen inte visade något nytt. Matilda växer och mår så bra som hon kan i detta skede. Vi är så tacksamma över att vi fortfarande får ha henne hos oss. Nästa tisdag börjar vecka 30 - sista fjärdedelen av graviditeten. Snart måste vi börja åka till Ft Worth på kontroll varje vecka, vilket blir mindre roligt.

Another ultrasound today, which showed nothing new. Matilda is still growing well and showing no signs of heart failure. Next week I'm in week 30, and soon we'll have lots of appointments in Ft Worth. Not looking forward to that, but thankful to still have Matilda with us.

No comments:

Post a Comment