Tuesday, November 20, 2012

Matilda update

Idag hade vi äntligen en ny kontroll hos barnkardiologen Dr Roten, vilket vi väntat på i två månader. Hon var mycket mer positivt inställd till Matildas tillstånd än vi hade vågat tro. Hjärtat fortsätter att växa - och kommer nog att göra så under hela graviditeten - men det är förvånansvärt starkt, och Dr Roten trodde att det finns en ganska god chans att hon ska klara sig utan hjärtsvikt kanske t o m graviditeten ut, då det gått så bra hittills. Hon skulle i alla fall behöva klara sig till vecka 34 (jag är i v 26 nu), för att ha en realistisk chans att överleva utanför livmodern. Då är hon ca 2 kg, vilket innebär att hon kan klara av en stor hjärtoperation. Det lät också som att hon kommer att behöva en sådan ganska omedelbart efter födseln. Hjärtat går att fixa så att det fungerar, men det är tyvärr inte det enda problemet. Storleken kan leda till att lungorna inte kan utvecklas normalt, vilket kan komma att bli det större problemet i längden, då det inte går att åtgärda med operation. Så i slutändan kan det bli så att hennes hjärta är ok, men hennes lungor har tagit så mycket skada, att hon inte kan överleva. Det är dock omöjligt att säga före födseln. Det finns förstås fortfarande risk för hjärtsvikt eller blockering av stora blodkärl innan vi kommer så långt. Nu blir det att vänta igen, till v 33 (9:e januari), då vi ska träffa Dr Roten nästa gång. Samtidigt ska vi träffa kirurgen som ska operera henne. Vi tackar Gud för de goda nyheterna vi fått idag, och ber att Han ska bevara vår lilla Matilda också i fortsättningen.

Today we had a new appointment with the pediatric cardiologist, Dr Roten, which we have been waiting for the last two months. She was much more optimistic of Matilda's likelihood of making it to the delivery than we had thought possible. The heart continues to grow, and will do so during the whole pregnancy, but it's surprisingly strong. Dr Roten thinks that there is a pretty good chance that she will not develop heart failure, though it's still a concern. She needs to make it to week 34 (I'm in week 26 now) to have a realistic chance of surviving outside the womb. By that time she would be over 4 lb, which means that her chances of surviving a major heart surgery are much better. It also sounds like she will need one very soon after birth. The heart can be made functional, but unfortunately it's not the only problem. The size of the heart can affect the development of the lungs, which in the end can become a bigger problem as this can't be surgically repaired. It could be that her heart can be made functional, but the lungs have so much damage, that she can't survive, though this is impossible to predict before birth. There is of course still a risk of heart failure and blocking of large blood vessels before we get that far. Now we just have to wait again until Jan 9 (week 33), when we will meet Dr Roten again. At that time we will also get to meet the surgeon who would operate on Matilda. We thank God for the good news we received today, and we pray that He would continue to keep our dear Matilda safe. 

1 comment:

  1. Oj, vad roligt att höra att läkaren var positiv och trodde att det finns en chans att Matilda kan klara sig! Ni finns i våra böner och vi saknar er! <3 /Kea

    ReplyDelete