Monday, November 12, 2012

Matilda update

Ännu en kontroll, denna gång här i Wichita Falls. För två veckor sedan togs ett blodprov av mig (nytt test istället för fostervattensprov) för att testa för kromosomfel. Idag fick vi veta att Matilda verkligen har Downs syndrom, men det känns som en ganska liten sak i jämförelse med hennes hjärtfel. Ultraljudet visar fortfarande inga tecken på hjärtsvikt, men höger förmak bara fortsätter att växa. Läkaren som vi träffade förra gången hade räknat om gällande storleken på hjärtat och fått det till 63 %, och nu såg det nästan ännu större ut, så vi antar att det är ca 65 % i förhållande till bröstkorgen. Nästa veckas tisdag ska vi äntligen få träffa barnkardiologen igen och vi hoppas på lite mer svar angående framtiden och eventuella behandlingsmöjligheter.

We had yet another appointment today, this time here in Wichita Falls. Two weeks ago they drew some blood from me for a new, but very reliable test called MaterniT21. This, like amniocentesis, tests for cromosome defects, but is obviously much less invasive. We got the results today, and they show that Matilda really has Down Syndrome. This seems like a very small thing compared to her heart defect though. The ultrasound showed that there are still no signs of heart failure, but her right atrium just keeps growing. Dr Bleich had looked att the numbers and pictures again from two weeks ago, and changed her calculation of Matilda's heart - chest ratio to 63 %, and today it seemed even bigger. This is obviously not good news, and it is very hard to see that her heart just keeps getting worse and worse. Now we are waiting for next week's appointment with the pediatric cardiologist, and we hope we can get some answers about the future and possible treatments. 

1 comment: