Thursday, September 4, 2014

Kluvna känslor

Idag är en dag med kluvna känslor. Jag gläder mig över att få åka till Finland och sörjer vår Jesse, vars förlossning var beräknad till idag. Sådant är livet numera - alltid sorg blandad med glädjen.

No comments:

Post a Comment