Saturday, June 21, 2014

Back splash

It's been a long time since our last kitchen update, mainly because we took a long brake. We are finally back at work and good things are happening. The back splash looks great, and now we 'just' have the little things like trim and caulking left. Exciting!

Länge sedan vi haft en uppdatering om våra renoveringsprojekt, främst för att vi har haft en lång paus. Det sista stora arbetet i köket, kakel, är färdigt, och nu återstår bara mindre saker, såsom lister, hyllor, gardiner. Här är en liten glimt av köket.


No comments:

Post a Comment