Thursday, October 25, 2012

Matilda update

Jag är nu i vecka 22. I tisdags var vi på ultraljud igen. Tillståndet verkar vara oförändrat för Matilda. Man ser inga tecken på hjärtsvikt ännu, och hon växer och utvecklas som hon ska, och hon är fortfarande en mycket aktiv liten dam. Våra nästa kontroller är 1/11 och 12/11, innan vi ska träffa barnkardiologen igen den 20/11. Fortsätt gärna att be för Matilda och för oss.

I'm in week 22 now. On Tuesday we had another ultrasound. There are still no signs of heart failure yet, and Matilda is growing like she should, and she is still very active. Our next appointments are on Nov 1st and 12th, and on Nov 20th we'll see the pediatric cardiologist again. Please continue to pray for us!

1 comment:

  1. May the Lord continue to guard you and baby Matilda. I pray for you daily.
    Love,
    Aunt Leah

    ReplyDelete