Tuesday, August 3, 2010

Faith Lutheran Church

Här är församlingen där Weslie ska göra sin praktik. Vi blev varmt mottagna - med skylt och allt. Weslie hamnade i hetluften och fick predika och leda gudstjänst med en gång, vår första söndag där, eftersom församlingen inte har någon egen präst och man inte hade kunna ordna någon vikarie. Nästa söndag kommer han att installeras i sin tjänst. Då kommer mera bilder.


No comments:

Post a Comment